facebookZnajdź nas na Facebooku.
cofnij

Oferta - Hydrogeologia

HYDROGEOLOGIA to nauka o wodach podziemnych (z greckiego: hydro – woda, geo – ziemia, logos – nauka). www.wikipedia.pl Zajmuje się badaniem zjawisk i procesów związanych z krążeniem wód podziemnych w środowisku skalnym, badaniem oddziaływania skał na wodę i wody na skały, związków z wodami powierzchniowymi, wpływu różnych czynników na kształtowanie się zasobów wód podziemnych. www.slownik.ekologia.pl


Nasza oferta obejmuje:


  • wykonanie projektów oraz dokumentacji hydrogeologicznych na potrzeby wykonania własnego ujęcia wody (studni) oraz wykorzystania ciepła Ziemi (pompy ciepła),


  • prowadzenie nadzorów robót hydrogeologicznych (wiercenie, próbne pompowanie, itp.),


  • badania wody na obecność substancji ropopochodnych i metali ciężkich,
  • monitoring składowisk odpadów,


  • sporzadzenie operatów wodnoprawnych,


  • zaprojektowanie i wykonanie piezometrów,


  • doradztwo przy wykonaniu studni i pompy ciepła,


  • cofnij

    Zapraszamy do współpracy