facebookZnajdź nas na Facebooku.
cofnij

Oferta - Geotechnika i geologia inżynierska

GEOLOGIA INŻYNIERSKA zajmuje się badaniem środowiska geologicznego, jego zmienności i ewolucji dla potrzeb planowania przestrzennego i regionalnego, oraz projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych. Geologia inżynierska określa warunki wodno-gruntowe dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych. www.wikipedia.pl


Wykonujemy:


 • wiercenia badawcze, ręczne i maszynowe,


 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie i opinie geotechniczne (w specjalistycznym programie GEOSTAR),
 • nadzory robót geologicznych,


 • sondowania statyczne (CPT) i dynamiczne (DPL, DPH, SDS),


 • przewierty przez nawierzchnię drogi wraz z pokazaniem poszczególnych warstw konstrukcji,
 • odbiory wykopów dla inwestycji budowlanych, obiektów kubaturowych i liniowych
 • odkrywki fundamentów • określenie warunków gruntowo - wodnych dla przydomowych oczyszczalni ścieków,


 • doradztwo przy wyborze i zakupie działki budowlanej,


 • cofnij

  Zapraszamy do współpracy