facebookZnajdź nas na Facebooku.

Oferta

Oferujemy pełen zakres usług w zakresie: geotechniki i geologii inżynierskiej, hydrogeologii, poszukiwania i rozpoznawania złóż pospolitych, wykonywania studni i piezometrów, doradztwa, opinii i ekspertyz.

Geotechnika i geologia inżynierska

Geotechnika i geologia inżynierska

 • wiercenia badawcze, ręczne i maszynowe,
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie i opinie geotechniczne,
 • nadzory robót geologicznych,
 • sondowania statyczne (CPT) i dynamiczne (DPL, DPH, SDS),
 • odbiory wykopów dla inwestycji budowlanych, obiektów kubaturowych i liniowych
 • warunki gruntowo - wodne dla przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • doradztwo przy wyborze i zakupie działki budowlanej,
 • Hydrogeologia

  Hydrogeologia

 • projekty robót geologicznych oraz dokumentacje hydrogeologiczne na potrzeby wykoanania własnego ujęcia wody (studni) oraz wykorzystania ciepła Ziemi (pompy ciepła),
 • nadzory robót hydrogeologicznych,
 • operaty wodnoprawne,
 • doradztwo przy wykonaniu studni i pompy ciepła,
 • Geologia złożowa

  Geologia złożowa
 • poszukiwanie i dokumentowanie złóż kopalin pospolitych (piaski, żwiry),
 • kompleksowa obsługa aż do uzyskania koncesji,
 • Niektóre realizacje:

 • wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej pod projektowany kompleks handlowo - usługowy w Miastku ,
 • wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla przebudowy drogi powiatowej Pobierowo - Gostyń ,
 • opracowanie dokumentacji geotechnicznej pod budowę drogi Chrzastowo - Trzebieszewo ,
 • dokumentacja i obsługa geotechniczna inwestycji rozbudowy Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie ,
 • kompleksowa obsługa geologiczna budowy Osiedla Bałtyk w Grzybowie k/Kołobrzegu ,
 • dokumentacja geotechniczna pod budowę szpitala w Zakładzie Karnym w Czarnem,
 • dokumentacja geotechniczna dla rozbudowy sanatorium Mona-Lisa w Kołobrzegu-Podczele,
 • bieżąca obsługa geologiczna w projekcie "Rewitalizacja kolejki Wąskotorowej" w Gminie Rewal,
 • rozpoznanie i udokumentowanie złoża kurszywa naturalnego “Stary Chwalim I”,
 • projekt robót hydrogeologicznych na wykonanie 27 odwiertów w celu wykorzystania ciepła Ziemii dla Gimnazjum w Tychowie,
 • dokuementacje hydrogeologiczne ustalające zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych,

 • Zapraszamy do współpracy